Zapisy online

Obecnie nie przyjmuję nowych osób, do kwietnia 2022 umówienie wizyty nie jest możliwe.

Zapisy poprzed formularz poniżej dotyczą jedynie spotkań w gabinecie.

Aby dokonać rezerwacji należy wybrać usługę (opis dostępny w zakładce Oferta), z której chcecie Państwo skorzystać, następnie w okienku kalendarza wybrać dogodny dla siebie termin oraz godzinę wizyty. Możliwe terminy zaznaczone są kolorem białym.

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie krótkiego formularza. W uwagach możecie Państwo podać zakres problemu, z którym się zgłaszacie.

Potwierdzeniem umówionej wizyty jest e-mail zwrotny. W przypadku braku otrzymania wiadomości zwrotnej proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

W przypadku chęci odwołania wizyty umówionej poprzez kalendarz online również proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zapisy online nie dotyczą konsultacji/terapii online oraz diagnozy. W celu umówienia terminu proszę o kontakt wyłącznie telefoniczny lub mailowy.

 O mnie

Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, specjalność psychologia kliniczna. Ukończyłam również Akredytowany Kurs Psychoterapii o podejściu systemowo-ericksonowskim we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM w Poznaniu, a także liczne kursy dotyczące przemocy oraz pracy terapeutycznej ze sprawcami oraz ofiarami przemocy. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę regularnie poddaję superwizji* u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie w pracy zdobywałam w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ProVitaMed w Wieluniu, w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, we Wrocławskim Centrum Zdrowia w programie korekcyjno-edukacyjnym grupowym dla sprawców przemocy, w Dolnośląskiej Szkole Wyższej i Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” jako wykładowca na kierunku psychologia oraz  w Stowarzyszeniu Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”, w którym pełniłam funkcję członka Zarządu oraz koordynatora projektu dot. poradnictwa rodzinnego. Ponadto w Stowarzyszeniu Evolutio jako psycholog, psychoterapeuta prowadziłam konsultacje indywidualne, dla par, grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz znajdujących się w kryzysie z powodu rozwodu lub rozstania z partnerem a także warsztaty rozwoju osobistego. Jako psycholog, psychoterapeuta współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Psychiatryczno-Seksuologiczną Alter Ego we Wrocławiu oraz z Wrocławskim Instytutem Psychoterapii gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną oraz par.

Zapraszam Państwa do mojego gabinetu psychologiczno-psychoterapeutycznego gdzie oferuję: poradnictwo psychologiczne, psychoterapię indywidualną, psychoterapię par, warsztaty rozwojowe, grupy wsparcia oraz diagnozę psychologiczną. Opis poszczególnych działań mogą Państwo znaleźć w zakładce Oferta.

Swoją pomoc kieruję do osób dorosłych borykających się z aktualnymi trudnościami, znajdujących się w szeroko rozumianym kryzysie, osób przeżywających trudności emocjonalne, zaburzenia nastroju, osób cierpiących z powodu zaniżonej samooceny, niskiego samopoczucia, osób, które doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych, w związku, osób uwikłanych w zjawisko przemocy ale również do tych, którzy pragną dokonać zmian w swoim życiu, rozwijać się. W swojej pracy kieruję się standardami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa.

*superwizja jest metodą konsultacji zawodowej, jaką podejmuje psycholog, psychoterapeuta, by uzyskać wsparcie, poszerzyć rozumienie pacjenta i zwiększyć skuteczność swojej pracy

Oferta

Pracuję z osobami dorosłymi, indywidualnie oraz z parami. Zajmuję się trudnościami takimi jak: szeroko rozumiany kryzys, trudności emocjonalne, zaburzenia nastroju, zaniżona samoocena, obniżone samopoczucie, doświadczenia trudności w relacjach interpersonalnych, w związku, przemoc, rozwój osobisty.

Zapraszam również do kontaktu w sprawie konsultacji/psychoterapii online (za pośrednictwem komunikatora skype).

Konsultacja psychologiczna – pełni rolę pierwszego kontaktu, obejmuje od 1 do 3 spotkań, ma na celu wstępne rozpoznanie trudności i potrzeb oraz dobranie skutecznej formy pomocy. W ramach konsultacji oferuję poradnictwo oraz krótkoterminowe wsparcie w kryzysie. Konsultacja trwa 50 minut.

Psychoterapia indywidualna – jest to kontakt dwóch osób – klienta i psychoterapeuty, mający na celu towarzyszenie w zmianie lub modyfikację zachowań, schematów poznawczych, emocji i/lub innych osobistych właściwości na takie, które uczestnicy tego procesu uznają za bardziej pożądane; jest to przemyślany i planowany sposób interwencji prowadzony przez wykwalifikowanych profesjonalistów w celu dostosowania prezentowanej przez osobę postawy wobec pojawiających się w jej życiu problemów i trudności. Sesja indywidualna trwa 50 minut.

Psychoterapia par – jest to rodzaj oddziaływania psychoterapeutycznego zorientowanego na rozwiązanie problemów doświadczanych przez osoby pozostające w związku. Głównym celem spotkań jest osiągnięcie wspólnego celu partnerów i wspólna praca nad jego realizacją. Sesja par trwa 60 minut;

Warsztaty, szkolenia – mają na celu rozwój osobisty poprzez zdobywanie nowych umiejętności społecznych oraz nabywanie wiedzy. Oferuję szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem, rozumienia i radzenia sobie z emocjami, pracy nad samooceną oraz porozumienia bez przemocy. Warsztaty i szkolenia kieruję do młodzieży oraz osób dorosłych.

Grupy wsparcia – jest to pomoc skupiająca na jednym spotkaniu kilku uczestników, doświadczających aktualnie podobnych trudności. Jej celem jest dzielenie się własnymi przeżyciami, wzajemnie wsparcie oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań. Podobieństwo doświadczanych trudności, poczucie, że nie jest się osamotnionym w cierpieniu oraz możliwość porównania się do innych osób jest oceniane jako bardzo istotne przez osoby korzystające z takiej formy pomocy. Ponadto, grupy wsparcia często zawierają aspekt psychoedukacyjny, który porządkuje wiedzę o zgłaszanych problemach.

Diagnoza psychologiczna

Testy psychologiczne są jednym z narzędzi diagnostycznych. Jest to metoda ilościowa, spełniająca określone kryteria formalne – obiektywność, standaryzacja, rzetelność, trafność i normalizacja. Testy psychologiczne, które wykorzystuję spełniają kryteria etyki i standardów diagnozy opartej na narzędziach psychometrycznych.

MMPI-2 – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości – samoopisowy kwestionariusz osobowości, stosowany do oceny osobowości oraz zaburzeń psychicznych;

SCID-II – Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości – badanie umożliwiające ocenę zaburzeń osobowości, składające się z dwóch częśći – ustrukturalizowanego wywiadu oraz kwestionariusza samoopisowego;

EPQ-R – Kwestionariusz Osobowości Eysencka -test służący do oceny cech osobowości osoby;

WAIS-R – Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych – pomiar poziomu inteligencji ogólnej osób dorosłych oraz młodzieży (pow. 16.r.ż.);

TMS-K – Test Matryc Ravena – pomiar poziomu inteligencji ogólnej;

RISB – Test Niedokończonych Zdań Rottera – test pozwalający określić trudności, jakie przejawia badana osoba;

Cennik

Konsultacje/Terapia
Konsultacja psychologiczna indywidualna (50 minut)
Konsultacja psychologiczna dla par (60 minut)
Psychoterapia indywidualna (50 minut)
Psychoterapia par (60 minut)
Konsultacja psychologiczna/ psychoterapia indywidualna ONLINE
Warsztaty, szkolenia
Grupy wsparcia  –
Diagnoza psychologiczna*
Diagnoza osobowości (MMPI-2, SCID-II, EPQ-R)
Diagnoza Inteligencji (WAIS-R, Raven)
Test Niedokończonych Zdań Rottera RISB
* Cena obejmuje konsultację podczas, której przeprowadzane jest badanie oraz wyniki w formie pisemnej opinii.

Kontakt

Psycholog-Psychoterapeuta Izabela Pelińska

Wrocław, Ul. Jesionowa 37/27, IV piętro

Tel.: 531-886-803, E-mail: kontakt@psycholog-in.pl

Nr rachunku bankowego 32 1140 2004 0000 3202 7039 3300